Vanwege corona gaat alles voorlopig even wat anders dan dat u van ons gewend bent.

Houd onze website in de gaten, bij wijzigingen delen wij hier onze informatie.

 

Wijziging inbreng kleding.

Vanaf maandag 6 juli is er weer inbreng mogelijk. Dit kan voorlopig alleen nog door het in de grijze container te doen die op het terrein staat.

We hebben momenteel niet voldoende vrijwilligers om aparte inlever momenten in te plannen.

Heeft u erg veel (bruikbare) kleding, meer dan 10 vuilniszakken, mail dan even met ons dan overleggen we even wanneer het beste inlevermoment is.

Kledingbankhardenberg@gmail.com

Bedankt voor uw medewerking!

.

We gaan weer open op afspraak!

Op vrijdag 13 maart jl. hebben we noodgedwongen onze deuren moeten sluiten vanwege de regelgeving rondom het Coronavirus. De zomercollectie bleef hangen in de rekken en ook de aanvoer van kleding is stopgezet omdat we deze niet konden verwerken. 

Het ziet er naar uit dat het nog wel enige tijd gaat duren voordat we weer op onze oude manier kunnen gaan werken. Tot die tijd is een andere aanpak nodig waarbij we ons allemaal  moeten houden aan de veiligheidsvoorschriften van het RIVM.  Dat geeft beperkingen maar we hopen op deze manier de mensen die onze kleding het hardst nodig hebben toch te kunnen bedienen. We zijn blij dat een deel van onze vrijwilligers de mogelijkheid heeft te helpen bij de uitgifte en het aanvullen van de voorraad.

We beginnen met de afspraken die op 13 maart j.l. niet door konden gaan enz.  Op deze manier hebben wij alle pasnummers ingepland tot de eerste week van juli.  Bent u pashouder en is uw nummer dan nog niet langsgekomen in de planning dan kunt u  dan mailen naar kledingbankhardenberg@gmail.com voor een afspraak. 
Zoals gezegd  hebben wij onze aanpak aangepast om ons aan de veiligheidsvoorschriften van het RIVM te kunnen houden.

Leest u onderstaande regels en afspraken dus door voordat u komt en neem ze tijdens uw afspraak in acht. 

Bent u gezond?

Stel u zelf de volgende vragen:

 1. Heeft u een of meerdere van de volgende (ook milde!) symptomen: neusverkoudheid, hoesten, benauwdheid of koorts (vanaf 38°C)? 
 2. Heeft u huisgenoten/gezinsleden met koorts en/of benauwdheidsklachten? 
 3. Is er bij uzelf of een huisgenoot/gezinslid in de afgelopen 14 dagen corona vastgesteld? 

Als u één van bovenstaande vragen met ja beantwoordt dan mag u niet op uw afspraak komen.

 • Per pas  mag 1 persoon naar binnen kleding uitzoeken voor alle gezinsleden. We begrijpen dat dat best lastig kan zijn maar willen we alle cliënten aan de beurt laten komen voor de zomervakantie dan kan het niet anders.
 • Er kan ook geen kleding gepast worden.
 • Houd u aan de dag en het tijdstip waarop uw pasnummer is ingepland. 
 • U wacht buiten tot u een seintje krijgt dat u naar binnen mag na pascontrole.
 • Dat betekent dat als u te laat komt u niet meer binnen wordt gelaten.
 • U moet ook binnen de tijd die ingepland staat uw kleding uitzoeken.
 • Bij binnenkomst uw handen desinfecteren met de aanwezige desinfectiezeep en handschoenen aantrekken. 
 • Hanteren van 1.5 meter t.o.v. alle aanwezige personen in de kledingbank en de looprichting die met pijlen staat aangegeven.

 

Welkom op de site van de kledingbank Hardenberg

 


Sinds januari 2017 zitten wij aan de Hessenweg 57 in Heemse, rechter ingang. van het gebouw
 
Op vertoon van uw pasje van de voedselbank kunt u een pasje van de kledingbank ontvangen en een hoeveelheid kleding uitzoeken afhankelijk van uw gezinssituatie. 
 
Hebt u geen pasje van de voedselbank dan kunt u het verwijsformulier laten invullen door een hulpverlener van een instantie waar u contact mee heeft. (zie tabblad Hulpverleners).

Na ontvangst van uw verwijsformulier op ons mailadres nemen wij contact met u op voor een eerste afspraak. 
Neem het ingevulde en ondertekende formulier (+ legitimatie) mee als u op uw eerste afspraak komt. 

U ontvangt dan een persoonlijke kledingbankpas en u kunt een hoeveelheid kleding uitzoeken afhankelijk van uw gezinssituatie.

In verband met de beperkte ruimte kunt u alleen op afspraak komen.

Wanneer u een afspraakt maakt via de mail houd dan rekening met een wachttijd van ca 6 weken. Deze wachttijd geldt niet voor nieuwe cliënten.

 

 
 

U kunt het verwijsformulier ook gemaild krijgen als u een verzoek daartoe stuurt naar: kledingbankhardenberg@gmail.com